ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
38
33
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
45
93
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...