ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
36
32
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
44
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...