ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
21
10
31
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
14
9
23
1
ป.6
10
17
27
1
รวมประถม
52
49
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
59
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...