ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
15
7
22
2
ป.1
10
3
13
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
50
34
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
41
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...