ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าน้อย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
5
0
5
1
รวม อบ.
11
3
14
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
20
17
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
20
51
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...