ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
15
15
30
3
ป.1
3
1
4
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
28
19
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
34
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...