ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
13
15
28
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
26
23
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
38
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...