ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
10
20
30
3
ป.1
2
4
6
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
35
34
69
6
ม.1
17
8
25
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
4
9
13
1
รวมมัธยมต้น
31
23
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
77
153
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...