ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
11
15
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
11
22
33
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
45
37
82
6
ม.1
12
7
19
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
28
22
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
81
165
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...