ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
10
8
18
3
ป.1
4
10
14
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
36
27
63
6
ม.1
15
7
22
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
27
20
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
55
128
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...