ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
14
10
24
3
ป.1
1
6
7
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
30
34
64
6
ม.1
12
2
14
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
31
17
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
61
136
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...