ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละว้า ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
11
16
1
อบ.2
15
4
19
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
32
23
55
3
ป.1
13
12
25
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
64
49
113
6
ม.1
16
13
29
1
ม.2
16
17
33
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
41
34
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
106
243
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...