ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละว้า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
11
21
1
อบ.2
8
16
24
1
อบ.3
15
5
20
1
รวม อบ.
33
32
65
3
ป.1
12
7
19
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
12
4
16
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
66
43
109
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
16
12
28
1
ม.3
15
16
31
2
รวมมัธยมต้น
41
35
76
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
110
250
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...