ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
6
0
6
1
รวม อบ.
11
6
17
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
30
28
58
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
33
12
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
46
120
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...