ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
23
9
32
1
รวม อบ.
32
21
53
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
8
16
24
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
58
62
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
83
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...