ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
15
19
34
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
48
48
96
6
ม.1
12
2
14
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
14
4
18
1
รวมมัธยมต้น
37
13
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
80
180
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...