ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบะยาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
13
13
26
3
ป.1
7
10
17
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
45
43
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
56
114
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...