ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
6
7
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
7
13
20
2
ป.1
1
0
1
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
0
3
3
1
รวมประถม
17
13
30
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
26
50
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...