ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกแต้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
25
22
47
3
ป.1
12
5
17
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
56
34
90
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
20
18
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
74
175
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...