ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกแต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
13
3
16
1
รวม อบ.
24
13
37
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
50
40
90
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
0
6
6
1
รวมมัธยมต้น
16
20
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
73
163
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...