ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
19
12
31
3
ป.1
9
5
14
1
ป.2
15
8
23
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
61
47
108
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
11
1
12
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
33
12
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
71
184
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...