ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
17
9
26
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
67
52
119
6
ม.1
10
1
11
1
ม.2
10
4
14
1
ม.3
4
10
14
1
รวมมัธยมต้น
24
15
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
79
185
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...