ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
4
5
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
15
11
26
2
รวม อบ.
25
24
49
4
ป.1
22
13
35
2
ป.2
17
12
29
2
ป.3
10
14
24
2
ป.4
14
13
27
2
ป.5
15
9
24
1
ป.6
15
11
26
2
รวมประถม
93
72
165
11
ม.1
14
8
22
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
7
13
20
1
รวมมัธยมต้น
33
26
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
151
122
273
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...