ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
27
15
42
2
รวม อบ.
43
29
72
4
ป.1
16
13
29
2
ป.2
12
16
28
2
ป.3
14
16
30
2
ป.4
15
8
23
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
20
12
32
2
รวมประถม
92
76
168
10
ม.1
13
5
18
1
ม.2
8
12
20
1
ม.3
10
14
24
1
รวมมัธยมต้น
31
31
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
136
302
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...