ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
27
26
53
3
ป.1
14
13
27
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
9
15
24
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
16
10
26
1
รวมประถม
66
72
138
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
98
191
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...