ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
12
13
25
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
4
12
16
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
38
40
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
53
103
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...