ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
12
13
25
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
29
29
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
42
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...