ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
3
5
8
1
ป.1
9
13
22
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
57
61
118
6
ม.1
2
0
2
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
23
14
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
80
163
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...