ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
11
2
13
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
41
23
64
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
24
21
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
53
131
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...