ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
10
13
23
2
ป.1
1
14
15
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
39
44
83
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
19
12
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
69
137
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...