ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขุมดิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
2
13
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
18
4
22
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
31
30
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
34
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...