ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขุมดิน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
29
21
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
32
74
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...