ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำโซ่ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
2
10
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
20
13
33
3
ป.1
1
6
7
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
27
31
58
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
2
2
4
1
ม.3
5
0
5
1
รวมมัธยมต้น
14
4
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
48
109
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...