ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำโซ่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
8
1
9
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
15
7
22
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
1
7
8
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
27
30
57
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
12
9
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
46
100
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...