ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาข่า ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
9
11
20
3
ป.1
0
0
0
0
ป.2
5
5
10
1
ป.3
3
0
3
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
17
8
25
5
ม.1
1
1
2
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
8
2
10
1
รวมมัธยมต้น
16
5
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
24
66
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...