ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
18
13
31
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
25
17
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
30
73
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...