ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
3
12
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
13
11
24
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
20
14
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
25
58
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...