ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
24
22
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
32
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...