ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรศึกษา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
5
6
11
3
ป.1
3
1
4
1
ป.2
0
1
1
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
11
10
21
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16
16
32
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...