ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนหม่อน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
8
2
10
3
ป.1
0
3
3
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
23
19
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
21
52
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...