ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนหม่อน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
1
8
1
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
0
4
4
1
รวม อบ.
8
5
13
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
28
23
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
28
64
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...