ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
33
35
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
43
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...