ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
10
29
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
35
22
57
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
19
12
31
1
ป.3
7
13
20
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
15
16
31
1
ป.6
10
15
25
1
รวมประถม
80
79
159
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
9
13
22
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
29
34
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
135
279
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...