ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
61
57
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
76
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...