ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
9
16
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
18
24
42
3
ป.1
14
8
22
1
ป.2
8
13
21
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
66
58
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
82
166
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...