ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนหมู ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
13
2
15
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
48
35
83
6
ม.1
9
13
22
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
26
23
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
69
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...