ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนหมู ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
18
11
29
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
11
2
13
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
42
35
77
6
ม.1
10
4
14
1
ม.2
7
13
20
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
24
20
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
66
150
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...