ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
3
2
5
2
ป.1
0
5
5
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
8
1
9
1
รวมประถม
18
15
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
17
38
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...