ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนซับแดงซำไผ่ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
13
17
30
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
36
44
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
61
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...