ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
1
6
7
1
ป.3
3
9
12
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
22
36
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
45
75
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...