ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเล็บเงือก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
16
19
35
3
ป.1
2
4
6
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
14
3
17
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
31
25
56
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
12
9
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
53
112
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...