ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเล็บเงือก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
9
18
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
14
16
30
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
0
4
4
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
14
2
16
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
30
23
53
6
ม.1
4
1
5
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
14
9
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
48
106
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...