ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
3
0
3
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
2
9
11
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
25
27
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
27
55
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...