ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
0
4
4
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
8
9
17
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
19
9
28
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
18
45
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...