ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
181
272
453
12
ม.2
184
242
426
11
ม.3
151
202
353
10
รวมมัธยมต้น
516
716
1,232
33
ม.4
80
146
226
7
ม.5
69
163
232
6
ม.6
73
166
239
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
222
475
697
20
รวมทั้งหมด
738
1,191
1,929
53
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...