ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฝางวิทยายน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
87
83
170
5
ม.2
93
85
178
5
ม.3
80
66
146
5
รวมมัธยมต้น
260
234
494
15
ม.4
45
55
100
3
ม.5
42
66
108
3
ม.6
53
47
100
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
140
168
308
9
รวมทั้งหมด
400
402
802
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...