ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฝางวิทยายน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
80
86
166
5
ม.2
95
91
186
5
ม.3
84
82
166
5
รวมมัธยมต้น
259
259
518
15
ม.4
31
37
68
3
ม.5
36
51
87
3
ม.6
39
64
103
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
106
152
258
9
รวมทั้งหมด
365
411
776
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...