ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองเรือวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
217
299
516
12
ม.2
214
265
479
10
ม.3
207
271
478
10
รวมมัธยมต้น
638
835
1,473
32
ม.4
139
244
383
10
ม.5
118
246
364
10
ม.6
117
229
346
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
374
719
1,093
30
รวมทั้งหมด
1,012
1,554
2,566
62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...