ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองเรือวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
176
269
445
12
ม.2
213
294
507
12
ม.3
206
254
460
10
รวมมัธยมต้น
595
817
1,412
34
ม.4
131
257
388
10
ม.5
137
233
370
10
ม.6
117
246
363
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
385
736
1,121
30
รวมทั้งหมด
980
1,553
2,533
64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...