ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองเรือวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
205
307
512
13
ม.2
176
266
442
12
ม.3
198
283
481
12
รวมมัธยมต้น
579
856
1,435
37
ม.4
152
249
401
10
ม.5
124
248
372
10
ม.6
136
219
355
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
412
716
1,128
30
รวมทั้งหมด
991
1,572
2,563
67
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...