ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
124
115
239
7
ม.2
99
93
192
6
ม.3
78
90
168
5
รวมมัธยมต้น
301
298
599
18
ม.4
73
140
213
6
ม.5
66
111
177
6
ม.6
72
119
191
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
211
370
581
18
รวมทั้งหมด
512
668
1,180
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...