ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
179
239
418
11
ม.2
176
251
427
11
ม.3
176
218
394
10
รวมมัธยมต้น
531
708
1,239
32
ม.4
155
210
365
11
ม.5
141
207
348
11
ม.6
149
230
379
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
445
647
1,092
32
รวมทั้งหมด
976
1,355
2,331
64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...