ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
48
37
85
3
ม.2
48
43
91
3
ม.3
49
40
89
3
รวมมัธยมต้น
145
120
265
9
ม.4
41
41
82
3
ม.5
50
44
94
3
ม.6
26
42
68
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
117
127
244
9
รวมทั้งหมด
262
247
509
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...