ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
45
76
3
ม.2
48
36
84
3
ม.3
47
45
92
3
รวมมัธยมต้น
126
126
252
9
ม.4
51
52
103
3
ม.5
38
38
76
3
ม.6
47
40
87
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
136
130
266
9
รวมทั้งหมด
262
256
518
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...