ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
8
22
1
ม.2
13
12
25
1
ม.3
16
12
28
1
รวมมัธยมต้น
43
32
75
3
ม.4
12
11
23
1
ม.5
9
6
15
1
ม.6
11
5
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
22
54
3
รวมทั้งหมด
75
54
129
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...