ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตุ ปีการศึกษา

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
12
10
22
2
อบ.2
20
11
31
2
รวม อบ.
32
21
53
4
ป.1
14
22
36
2
ป.2
15
15
30
1
ป.3
11
19
30
2
ป.4
14
24
38
2
ป.5
16
20
36
2
ป.6
27
24
51
2
รวมประถม
97
124
221
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
145
274
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...