ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตุ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
15
23
38
2
อบ.2
6
11
17
1
รวม อบ.
21
34
55
3
ป.1
17
10
27
2
ป.2
12
10
22
2
ป.3
8
16
24
2
ป.4
10
11
21
1
ป.5
12
16
28
2
ป.6
13
26
39
2
รวมประถม
72
89
161
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
123
216
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...