ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตุ ปีการศึกษา 2558

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
11
23
34
2
อบ.2
14
6
20
1
รวม อบ.
25
29
54
3
ป.1
12
18
30
2
ป.2
12
18
30
2
ป.3
10
11
21
1
ป.4
14
19
33
2
ป.5
15
24
39
2
ป.6
13
21
34
2
รวมประถม
76
111
187
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
140
241
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...