ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตุ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
8
14
22
1
รวม อบ.
25
26
51
3
ป.1
10
15
25
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
15
17
32
2
รวมประถม
68
75
143
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
101
194
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...