ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตุ ปีการศึกษา 2556

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
8
7
15
1
อบ.2
22
23
45
2
รวม อบ.
30
30
60
3
ป.1
12
16
28
1
ป.2
18
23
41
2
ป.3
12
22
34
2
ป.4
18
21
39
2
ป.5
24
23
47
2
ป.6
16
17
33
2
รวมประถม
100
122
222
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
152
282
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...