ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
36
25
61
3
อบ.3
58
38
96
4
รวม อบ.
94
63
157
7
ป.1
53
68
121
5
ป.2
70
65
135
5
ป.3
74
62
136
5
ป.4
59
77
136
5
ป.5
84
86
170
5
ป.6
68
71
139
5
รวมประถม
408
429
837
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
502
492
994
37
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...