ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
14
7
21
1
รวม อบ.
23
12
35
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
5
11
16
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
44
42
86
6
ม.1
2
6
8
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
12
17
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
71
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...