ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
17
32
1
อบ.3
20
9
29
2
รวม อบ.
35
26
61
3
ป.1
21
21
42
2
ป.2
15
17
32
2
ป.3
14
20
34
2
ป.4
13
13
26
1
ป.5
19
17
36
2
ป.6
19
16
35
2
รวมประถม
101
104
205
11
ม.1
17
13
30
1
ม.2
15
10
25
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
42
34
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
164
342
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...