ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
39
36
75
2
อบ.3
38
35
73
3
รวม อบ.
77
71
148
5
ป.1
47
54
101
5
ป.2
68
54
122
5
ป.3
73
70
143
5
ป.4
58
55
113
4
ป.5
71
77
148
4
ป.6
62
66
128
4
รวมประถม
379
376
755
27
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
456
447
903
32
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...